TWITTER FACEBOOK
| | | |

Görsel Sunum Sistemleri

Konferans salonlarında, toplantı salonlarında, oditoryumlarda sunumun perdeye verilmesi amacıyla kurulacak projeksiyon cihazları, perdeler, video sunum sistemleri, ses sistemleri uygulamaları

gorselsunum.jpg (114 KB)